Pro správný výpočet prodejní ceny výrobku je nejprve nutné spočítat, kolik korun vás stál nákup materiálů na daný druh výrobků.
Nejdříve vyplňte všechny druhy materiálů, které jste na výrobu výrobků použili, jeho nákupní cenu (cenu, za kterou jste materiál v obchodě koupili) a počet použitých kusů materiálů na daný druh výrobku.

Např. Barevný papír - 12 ks v balení, použiji 2 kusy, cena celého balení je 24 Kč
Drát - 5 m drátu v balení, použiji dva metry, cena celého balení je 36 Kč

Materiál
Jednotka
Počet jednotek v balení
Cena balení
Počet použitých
jednotek
-
+
přidat další materiál
Celkem za materiál: 0

Za materiál na daný výrobek jste zaplatili 0. Abyste správně vypočítali finální cenu výrobku, musíte přičíst i čas, který jste výrobě výrobků věnovali.
Pokud se jednalo o velmi kreativní výrobek, tak si připočítejte 50 Kč za hodinu práce. Pokud se jednalo o jednoduchý (sériový) výrobek, tak si připočítejte 30 Kč za hodinu. Vyplňte podle instrukcí níže požadované informace.

Název výrobku
Typ výrobku
Doba výroby
Celkem za práci: 0

Odpracovali jste 0 . Cena vaší práce strávené na výrobě těchto výrobků je 0. Za tuto dobu jste vyrobili nějaký počet výrobků. Doplňte, kolik jich bylo.

Počet kusů

Zrekapitulujeme si, co už víme:
Náklady na materiál činily 0.
Pracovali jste na výrobcích 0 , to znamená, že náklady vaší práce jsou 0.
Tyto dva druhy nákladů spočítáme, abychom zjistili celkové náklady.

Celkové náklady (materiálové a na práci):
0 plus 0 je
0

Vyrobili jste 0 výrobků. Kolik by tedy měl stát jeden kus výrobku?
Celkové náklady (materiálové a na práci) vydělíme počtem vyrobených kusů.

Cena jednoho výrobků je:
0 děleno 0 rovná se
0
To znamená, že nejnižší možná cena, za kterou můžete výrobek prodat je 0 Kč. Je to spodní hranice prodejní ceny vašeho výrobku.